Chmielowymi kaskadami nazwano malownicze miejsce w miejscowości Chmiel, gdzie na odcinku 300 m znajdują się poprzeczne progi skalne, które powodują że płynący tutaj San miejscami tworzy małe ale liczne kaskady wodne. 

Utworzono tutaj punkt widokowy aby móc obserwować przełom Sanu, który płynie tu między stokami Kamienia Dwernik i Magury, a pasmem Otrytu.

Miejsce to znajduje się tuż przy drodze, więc nie da się tego widoku przeoczyć.