Zakończyły się konsultacje społeczne, których celem było wydanie opinii w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy Ustrzyki Dolne. Jej włodarze chcieli włączyć część terytorium należących do gminy Bircza.

Kilka miesięcy temu w planach włodarzy gminy Ustrzyki Dolne pojawił się pomysł przekształcenia na lotnisko lądowiska w Woli Korzenieckiej wykorzystywanego aktualnie w celach turystycznych, głównie z powodu znajdującego się w pobliżu Hotelu Arłamów. W tym celu bieszczadzka gmina chce włączyć w swoje granice administracyjne łącznie około 340 hektarów terytorium gminy Bircza, obejmującego obręb geodezyjny Krajna i działkę w obrębie Woli Korzenieckiej.

Władze Ustrzyk Dolnych przystępując do przeprowadzenia procedury zmiany granic wystąpiły do gminy Bircza z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych w tym temacie. Ich celem było poznanie opinii mieszkańców, których bezpośrednio dotyczyłyby te zmiany.

Mieszkańcy gminy Bircza zdecydowanie przeciw

Po blisko 3 tygodniach, ogłoszono wyniki konsultacji. Wykazują one zdecydowany sprzeciw społeczny dla proponowanej zmiany. Do głosowania uprawnionych było 5252 osób, z czego swój głos oddało 3026 osób, co stanowi 57,62 procenta. Przeciw włączeniu części terytorium do gminy Ustrzyki Dolne opowiedziało się 99,41 procenta mieszkańców, za włączeniem było 0,23 procenta, z kolei 0,33 procenta osób wstrzymało się od głosu.

Radni Gminy Bircza podczas ostatniej sesji, w głosowaniu nad uchwałą w sprawie zmiany granic administracyjnych poparli głos swoich mieszkańców.

Źródło i zdjęcie główne: Powiat przemyski