Jednym z założeń programu „Zielony Transport Publiczny” jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez rozwój zero emisyjnego transportu publicznego, a także przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu, szczególnie w regionach i miastach oddalonych znacznie od dużych ośrodków miejskich. „Od kilku lat podejmuje wiele działań, aby nasi mieszkańcy i turyści mieli dobrze zbudowaną ścieżkę połączeń. Efektem tego jest również powstanie Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego. Teraz czas na kolejny wielki krok w stronę dbałości o jakość połączeń, a co równie ważne, o nasze najbliższe otoczenie” – informuje Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych.

W przypadku, kiedy gminie Ustrzyki Dolne uda się pozyskać środki w ramach tego działania, będzie ona pierwszą gminą w Polsce, która uruchomi od nowa, w całości publiczną komunikację w pełni bezemisyjną. „Chcemy zbudować flotę autobusów elektrycznych, które będą kursowały pomiędzy sołectwami gminy Ustrzyki Dolne, ale także w graniach miasta. Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie naboru wniosków. Jesteśmy już po ocenie formalnej, którą przeszliśmy pozytywnie” – dodaje burmistrz.

Pełna kwota zadania wynosi 28 669 770,00 złotych, kwota dotacji wyniosłaby 20 829 360 złotych, a wkład własny gminy Ustrzyki Dolne to kwota 7 840 410 złotych.

W ramach programu „Zielony Transport Publiczny” do NFOŚiGW wpłynęło 101 wniosków od organizatorów transportu publicznego z całej Polski, w tym 69 wniosków o dotację. Wartość zgłoszonych projektów została oszacowana na kwotę ponad 1,31 miliardów złotych. Wnioskodawcy, wśród których dominują przedstawiciele samorządów średnich i małych miast, zakładają, że ze środków NFOŚiGW sfinansują koszty kwalifikowane zakupu ekoautobusów w podziale: 808,8 miliona złotych w formie dotacji oraz 143,7 miliona złotych jako niskooprocentowaną pożyczkę.

Ekologiczne autobusy w Bieszczadach Ekologiczne autobusy w Bieszczadach