Podczas naprawy awarii wodociągu przy remizie strażackiej w Bukowsku natrafiono na metalowy kubek. Jak się później okazało były to historyczne monety z XIX oraz początku XX wieku.

Podczas prac naprawczych, Tadeusz Kowalik, pracownik firmy wykonujący wykop koparką na głębokości około 2 metrów natrafił na metalowy kubek wypełniony, owiniętymi w materiał, historycznymi monetami. Informacja o znalezisku przekazano wraz z monetami do Urzędu Gminy w Bukowsku. W tym samym dniu Krzysztof Nitka przekazał wiadomość do Wojewódzkiego Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu delegaturze w Krośnie.

Następnie kierownik delegatury Łukasz Dzik i archeolog Anna Okaniewska dokonali weryfikacji znaleziska oraz przeprowadzono wizję lokalną miejsca, gdzie znaleziono monety. Przed wojną w tej lokalizacji znajdowały domy zamieszkałe przez ludność żydowską. Eksperci nie wykluczają, że monety zostały ukryte w piwnicy przez właściciela budynku.

Podczas weryfikacji doliczono się 156 monet, głównie austro-węgierskich z lat 90 XIX wieku oraz początku XX wieku. Najmłodszą z monet określono na 1914 i 1918 rok. Wstępnie oceniono znalezisko na bardzo wartościowe historycznie.

Monety zostaną przekazane do Muzeum Historycznego w Sanoku, gdzie przejdą renowację. W związku z odkryciem tak cennego znaleziska można się spodziewać dalszych weryfikacyjnych badań archeologicznych w tym miejscu.

Źródło i zdjęcie główne: Urząd Gminy Bukowsko