W związku z obecnie panującą sytuacją na Ukrainie i coraz większą ilością uchodźców przybywających na terytorium naszego państwa, Gminny Ośrodek Kultury w Baligrodzie postanowił stworzyć warunki do nauki podstaw języka ukraińskiego.

Trudna sytuacja na Ukrainie i wzrost przybywających na nasz teren uchodźców wymaga natychmiastowych reakcji. Często chęć niesienia pomocy ograniczona jest z powodu bariery językowej. Na przeciw temu wychodzi Gminny Ośrodek Kultury w Baligrodzie, który podjął decyzję o zorganizowaniu darmowych lekcji języka ukraińskiego, prowadzonych przez obywateli narodowości ukraińskiej.

Podczas lekcji nauczycie się państwo podstawowych zwrotów niezbędnych w komunikacji z obywatelami narodowości ukraińskiej

– informuje Gminny Ośrodek Kultury w Baligrodzie.

Lekcję będą odbywać się w Gminnym Ośrodku Kultury w Baligrodzie. Dla osób, którzy nie mogliby uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, istnieje możliwość prowadzenia transmisji internetowej.

ZAPISY NA NAUKĘ JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO

Tel. 601 874 598
Tel. 603 579 391