• Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych podpisały porozumienie, na mocy którego osadzeni znajdą zatrudnienie w sektorze leśnym.
  • Służba Więzienna informuje, że aktualnie w podkarpackich zakładach karnych przebywa około 3 tysięcy osadzonych.
  • Dzięki zarobionym pieniądzom, skazani mogą spłacać różne zobowiązania finansowe.

Pomysł został już przetestowany

W ramach programu „Praca dla więźniów” osoby odbywające karę pozbawienia wolności, będą mogli znaleźć zatrudnienie w sektorze gospodarki leśnej. Takie rozwiązania przetestowano już wcześniej. Nadleśnictwo Baligród zatrudniło kilku skazanych do pomocy pilarzom oczyszczającym zbocza drogi leśnej, którą transportowane jest drewno. Marek Marecki, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, zadeklarował, że pracy w lesie nie brakuje, dlatego każda para chętnych rąk jest mile widziana.

„Zdajemy sobie sprawę, że doświadczenie i wiedza, jaką zdobyliśmy przez dziesięciolecia, nakładają na nas obowiązek, by się nią dzielić, tym bardziej, jeśli służyć ma ona dobru społeczeństwa. Zaangażowanie w działania edukacyjne i resocjalizacyjne z pewnością temu celowi się przysłużą” – dodaje dyrektor RDLP w Krośnie.

CZYTAJ TAKŻE: “Przez bieszczadzki las”. Zamknięto odcinek ścieżki rowerowej i dydaktycznej

Fot. Edward Marszałek

Stawki za wykonanie powierzonych im obowiązków nie są porównywalne do tych na wolnym rynku. Jednak zarobione pieniądze, osadzeni mogą wysyłać rodzinom oraz spłacać różne zobowiązania finansowe. „Lasy Państwowe zyskują pewnych i odpowiednio zmotywowanych pracowników. Możliwość uzyskania 35% zwrotu kosztów wynagrodzenia, są elementem, obok którego żaden pracodawca nie może przejść obojętnie” – mówi ppłk Krzysztof Kulczycki, dyrektor Okręgowy Służy Więziennej w Rzeszowie.

Program „Praca dla więźniów”

Program „Praca dla więźniów” zainicjowano w 2016 roku. Oprócz zwiększenia powszechności zatrudnienia wśród skazanych, jego celem jest wspieranie szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych. Ponadto ich aktywizacja zawodowa. Jak podaje Służba Więzienna, obecnie w podkarpackich zakładach karnych przebywa około 3 tysięcy osadzonych. W różnych formach zatrudnienia uczestniczy około 50% z nich. Łącznie jednostki penitencjarne z Podkarpacia realizują około 70 umów o zatrudnienie osób pozbawionych wolności na rzecz firm i przedsiębiorstw.

Autor: Kamil Mielnikiewicz

Więźniowie znajdą zatrudnienie w bieszczadzkich nadleśnictwach Więźniowie znajdą zatrudnienie w bieszczadzkich nadleśnictwach