Akademicki Ośrodek Szybowcowy w Bezmiechowej Górnej będzie miejscem warsztatów poświęconych promocji działań dokumentujących zanieczyszczenia sztucznym światłem. Zajęcia rozpoczną się jutro – 11 czerwca i zakończą dzień później – 12 czerwca.

W trakcie warsztatów organizowanych na szybowisku w Bezmiechowej, uczestnicy dowiedzą się jak można promować ochronę ciemnego i gwiezdnego nieba z wykorzystaniem elementów kultury lokalnej. Warto zauważyć, że takich miejsc na świecie, gdzie można podziwiać piękno gwiezdnego nieba jest coraz mniej. Z uwagi na to bardziej konieczna niż kiedykolwiek jest ochrona i przywrócenie naturalnego środowiska nocnego.

W ramach warsztatów odbędzie się również szkolenie dotyczące aspektów prawnych związanych z ochrona ciemnego nieba przed zanieczyszczeniem sztucznym światłem oraz z procedur zgłaszania postulatów do władz lokalnych w ramach interwencji. Wieczorem będą miały miejsce zajęcia grupowe, zajęcia terenowe z nocną fotografii i zanieczyszczenie sztucznym światłem

– informuje nas Anna Latusek ze Stowarzyszenia „Horyzonty”.

Warsztaty organizowane są przez Rzeszowskie Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „Horyzonty” w ramach projektu „Strażnicy Ciemnego Nieba”. Celem projektu jest wsparcie działań obywatelskich na rzecz ochrony ciemnego nieba przed zanieczyszczeniem sztucznym światłem.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronach pod linkiem TUTAJ i linkiem TUTAJ

Projekt finansowany w kwocie 27 595,24 euro przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.