W latach 1945-1951 służyła kościołowi prawosławnemu, a potem do 1963 – kościołowi rzymskokatolickiemu.

Do dziś na cmentarzu w Lutowiskach zachowało się kilkanaście nagrobków, które nadają tajemniczości nekropolii – najstarsze pochodzą z lat 60. XIX wieku. W miejscu gdzie kiedyś stała cerkiew – można obejrzeć jej miniaturę.

Zobacz też: Kirkut w Lutowiskach

Fot. Saga