• Dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego często zwraca się z różnymi ofertami edukacyjnymi dla uczniów.
  • Pod nazwą „Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów”, uczniowie będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przyrody.

Specjalna oferta edukacyjna dla uczniów z Bieszczadów

Bieszczadzki Park Narodowy bardzo często zwraca się do uczniów z różnymi ofertami edukacyjnymi, które zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem i pozwalają zwiększyć wiedzę na temat wielu zagadnień związanych z górami, roślinnością czy zwierzętami żyjącymi na tym obszarze. Najnowszy program również skierowany jest do osób zainteresowanych przyrodą. Mogą wziąć w nim udział uczniowie klas 6 i 7 szkół podstawowych z województwa podkarpackiego, a w szczególności z terenu Bieszczadów. „Celem programu jest popularyzacja i pogłębianie wiedzy o zasobach przyrodniczych, ze uwzględnieniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego” – mówi dr Przemysław Wasiak, zastępca dyrektora BdPN.

CZYTAJ TAKŻE: Runmageddon Lesko, czyli bieg dla najwytrwalszych

Treści, które poruszane będą podczas specjalnych zajęć, będą wykraczały poza program szkolny. Uczniowie utrwalą i uzupełnią wiedzę z zakresu ekologii, biologii, geografii i ochrony przyrody oraz historii i kultury regionu.

Najważniejsze walory Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Przypominamy. Bieszczadzki Park Narodowy zajmuje powierzchnię prawie 30 tysięcy hektarów i jest trzecim co do wielkości parkiem narodowym w Polsce. Charakteryzuje się specyficznym piętrowym układem roślinności, spotykanym tylko tutaj. Ponadto, BdPN zajmuje się ochroną najcenniejszych fragmentów przyrody obszaru polskich Karpat Wschodnich. Jego najważniejszymi walorami są naturalne rozległe ekosystemy karpackiej puszczy. Ponadto liczne populacje dużych ssaków, jak niedźwiedź brunatny, wilk czy ryś, ptaków drapieżnych oraz dobrze zachowanych torfowisk.

Źródło: BdPN

Autor: Kamil Mielnikiewicz