Młodszy brygadier Maciej Wojtanowski, dotychczasowy zastępca dowódcy, został mianowany przez komendanta Straży Pożarnej w Lesku na stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

W komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesku doszło do uroczystości mianowania dwóch strażaków na wyższe stanowiska. Dotychczasowy zastępca dowódcy, mł. bryg. Maciej Wojtanowski, otrzymał z rąk komendanta st. bryg. Jacka Dydka awans na funkcje dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lesku.

Komendant Straży Pożarnej w Lesku mianował również mł. bryg. Mateusza Ochałę, dotychczas piastującego stanowisko dowódcy zmiany pierwszej, na zastępcę dowódcy JRG.

Jak informuje leska jednostka straży pożarnej, obydwaj strażacy otrzymali awanse na wyższe stanowiska z uwagi na ogromne zaangażowanie w realizację zadań służbowych, właściwą i godną naśladowania postawę moralną i etyczną w służbie oraz nieprzeciętne predyspozycje do objęcia przedmiotowych stanowisk.

/st. kpt. Marek Wdowin | KP PSP Lesko/

Zdjęcie główne: mł. asp. Szymon Froń