Rewitalizacja obiektu trwa od 2020 roku. Dotychczas wykonano między innymi wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę poszycia dachowego, oczyszczono zewnętrzną elewację oraz odkryto ściany wewnątrz budynku. Ponadto odrestaurowano więźby dachowe w sali na piętrze. Prace wokół budynku skupiają się na wyłożeniu placu kostką, wyposażenie w infrastrukturę parkową, czyli w ławki i leżaki, zasadzenie roślin oraz zamontowanie oświetlenia.

Koszt pierwszego etapu rewitalizacji obiektu zaadaptowanego na Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego wyniósł około 4,5 miliona złotych, natomiast plac wokół około 3,9 miliona złotych. Drugi etap prac dotyczyć będzie dokończenia remontu wewnątrz oraz wyposażenie obiektu w niezbędne sprzęty.

Szerokie i ambitne plany za zagospodarowanie obiektu

Od samego początku plany co do zagospodarowania budynku były bardzo szerokie i ambitne. Dawna rafineria Fanto przy ulicy Kolejowej w Ustrzykach Dolnych, stanie się w przyszłości turystyczną bramą Bieszczadów oraz siedzibą Centrum Promocji i Koordynacji Marki Bieszczady – Połoniny. Obiekt będzie łączyć funkcje informacji turystycznej, centrum kultury, a także przestrzeni wystawienniczej i handlowej dla bieszczadzkich twórców.

W planach rozwoju Centrum jest powstanie muzeum multimedialnego kultury Bieszczadów oraz przemysłu naftowego. Będzie służyć także edukacji regionalnej i oferować warsztaty i spotkania z rękodzielnikami. Na piętrze budynku, w najpiękniejszej części, zlokalizowana zostanie wielofunkcyjna sala konferencyjno-koncertowa.

Centrum Dziedzictwa Kulturowego to jeden z elementów projektu Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego, który zakłada budowę centrów wzdłuż linii kolejowej Medżilaborce (Słowacja), Zagórz, Ustrzyki Dolne, Chyrów (Ukraina). Projekt otrzymał ponad 2 miliony euro dofinansowania. Z tej kwoty 1 milion euro został przydzielony powiatowi bieszczadzkiemu.

/Powiat Bieszczadzki/