Od 11 lat na terenie całego kraju obchodzone jest Święto Służby Więziennej. 8 lutego we wszystkich jednostkach jest to czas nadawania awansów oraz odznaczeń za zasługi w pracy penitencjarnej. Podobne wydarzenia miało miejsce również w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy.

Niniejsze obchody odbyły się 11 lutego. Ze względu na sytuację epidemiczną miały one charakter symboliczny. Podczas uroczystości ppłk Adam Nieznański wręczył ppor. Pawłowi Jasińskiemu oraz wójtowi gminy Olszanica Krzysztofowi Zapale brązowe odznaki za zasługi w pracy penitencjarnej.

„Od wznowienia działalności Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy Pan wójt stale współpracuje z naszą formacją na gruncie lokalnym wspierając wszystkie inicjatywy, które służą poprawie wzajemnych relacji i wizerunku zarówno ośrodka jak i gminy” – mówił podczas uroczystości ppłk Adam Nieznański, komendant Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej.

Fot. Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy | Facebook

Ponadto w trakcie wydarzenia padły zapewnienia o dalszej współpracy pomiędzy ośrodkiem, a samorządem lokalnym. Również pojawiły się koncepcje wspólnych inicjatyw, których realizacja może nastąpić w bieżącym roku.

/ODKSW Olszanica/