Zygmunt człowiek zawsze uśmiechnięty, mający dla każdego czas. Retorty, które dzisiaj znamy zostały zaprojektowane w roku 1980 w Instytucie Użytkowania Lasu i Leśnictwa w Warszawie.

Więcej o wypałach i retortach: Jeszcze dymią retorty w Bieszczadach

Protoplastą były zaś ziemne kopce tzw. ”Mielerze„. Ziemne kopce, gdzie w środku znajdowało się drewno. Wypalenie takiego węgla wymagało ogromnego doświadczenia i wprawy. Składało się na to kilkanaście czynników.

A tajemnicę przekazywano z pokolenia na pokolenie. Już w XVI wieku węgiel z Bieszczad wykorzystywano do wytopu słynnej stali damasceńskiej, której skład jest tajemnicą po dziś dzień. 

Z Bieszczadzkim pozdrowieniem Jędruś Ciupaga