Po raz kolejny Jezioro Solińskie stało się miejscem ćwiczeń służb. Tym razem umiejętności z zakresu współdziałania na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej, doskonalili podkarpaccy policjanci i żołnierze I Batalionu Strzelców Podhalańskich.

Na obiekcie zapory wodnej w Solinie oraz na Jeziorze Solińskim odbyło się dwudniowe szkolenie, podczas których policjanci i żołnierze szkolili współdziałanie na wypadek zaistnienia niebezpiecznych sytuacji. Ponadto ćwiczenia polegały na realizacji zadań z wykorzystaniem technik dostępu linowego, łodzi motorowodnych policji i Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz śmigłowców transportowych.

Szkolenie zorganizował I Batalion Strzelców Podhalańskich przy współudziale amerykańskich żołnierzy 82 Dywizji Powietrzno-Desantowej.