Kierownictwo Służby Więziennej od rozpoczęcia wojny na Ukrainie jest w stałym kontakcie ze swoimi partnerami zza wschodniej granicy. W trakcie wymiany korespondencji ukraińscy więziennicy określili swoje potrzeby, niezbędne do właściwego funkcjonowania tamtejszego systemu penitencjarnego.

Po uzyskaniu informacji o potrzebach strony ukraińskiej, w trakcie kilku dni udało się zorganizować wsparcie. Do Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy poszczególne inspektoraty Służby Więziennej, stowarzyszenia, fundacje oraz samorządy terytorialne przekazywały dary dla ukraińskich więzienników. Akcja zakończyła się sukcesem. Jej finał miał miejsce w minioną sobotę, kiedy w kierunku przejścia granicznego w Krościenku wyruszył „konwój” Służby Więziennej. Do ukraińskich jednostek trafiły dwa pojazdy służbowe, komputery, środki ochrony osobistej oraz żywność.

W oficjalnym przekazaniu wyposażenia uczestniczył gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Andrzej Leńczuk, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, ppłk Krzysztof Kulczycki, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie oraz ppłk Adam Nieznański, Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy. Stronę ukraińską reprezentowała delegacja na czele z ppłk. Yaroslavem Boyko – odpowiedzialnym za pomoc humanitarną na terenie zachodniej Ukrainy podczas działań wojennych.

Do spotkania nie doszłoby, gdyby nie wsparcie ze strony wójta gminy Olszanica. Krzysztofowi Zapale podczas przekazania towarzyszył poseł na Sejm RP Piotr Uruski. Wszystkim funkcjonariuszom Służby Więziennej, którzy przyłączyli się do udzielenia pomocy ukraińskim więziennikom należą się słowa uznania

– informuje Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy.

Wsparcie Służbie Więziennej okazała również Straż Graniczna. Funkcjonariusze stacjonujący na przejściu granicznym w Krościenku umożliwili sprawne przekazanie wyposażenia żywności stronie ukraińskiej.

/Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy | Facebook/

Wsparcie dla ukraińskich więzienników Wsparcie dla ukraińskich więzienników