To kolejna znakomita wiadomość dla wszystkich, którzy śledzą i interesują się żubrami żyjącymi w Bieszczadach. W pokazowej zagrodzie w Mucznem powitano drugiego urodzonego w tym roku żubra. To mały byczek, którego mamą jest krowa o imieniu Stupna.

Byczek to kolejne żubrzątko, które przyszło na świat w tym roku w zagrodzie pokazowej w Mucznem. Pod koniec czerwca urodziła się młoda jałówka, której mamą jest Muczna.

Pokazowa Zagroda Żubrów w Mucznem to jedno z obowiązkowych miejsc na mapie turystycznej Bieszczadów. To właśnie tam w prosty sposób można zaobserwować żubry w ich naturalnym środowisku. Przeczytaj więcej o tym miejscu pod tym linkiem.