To znakomita wiadomość dla wszystkich, którzy śledzą i interesują się żubrami żyjącymi w Bieszczadach. Dzisiaj w pokazowej zagrodzie w Mucznem powitano pierwszego urodzonego w tym roku żubra. To mała jałówka, której mamą jest krowa o imieniu Muczna.

Pokazowa Zagroda Żubrów w Mucznem to jedno z obowiązkowych miejsc na mapie turystycznej Bieszczadów. To właśnie tam w prosty sposób można zaobserwować żubry w ich naturalnym środowisku. Przeczytaj więcej o tym miejscu pod tym linkiem.