Na obszarze powiatów bieszczadzkiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, tomaszowskiego i włodawskiego oraz miast na prawach powiatu: Chełma i Przemyśla dyrektorzy będą mogli w razie konieczności zawiesić zajęcia stacjonarne w szkołach i placówkach oświatowych. Minister Edukacji i Nauki wydał stosowne przepisy w tym zakresie.

Przepisy oznaczają, że istnieje wyłącznie możliwość, a nie konieczność, podejmowania takich decyzji przez organy prowadzące np. w sytuacji, gdy prosić o to będą rodzice dzieci. Dyrektor, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może zawiesić wszystkie lub poszczególne zajęcia dla grupy uczniów, oddziału klasowego, etapu edukacyjnego lub dla całej szkoły/placówki.

Zajęcia mogą być prowadzone zdalnie lub w inny sposób ustalony przez dyrektora.

Zdjęcie główne: Kamil Mielnikiewicz, zdjęcie ilustracyjne