To wydarzenie skierowane do wszystkich miłośników historii Bieszczadów. „Bieszczady. Gdzie dzwonnica głucha otulona w chmury” oraz „Akcja specjalna Wisła” – o tych dwóch książkach będzie można posłuchać podczas spotkania autorskiego organizowanego w Polańczyku.

Już dzisiaj o godzinie 16:00 w Centrum Informacji Uzdrowiskowo-Turystycznej przy ulicy Zdrojowej 1B w Polańczyku odbędzie się spotkanie autorskie z Stanisławem Krycińskim oraz profesorem Janem Pisulińskim. Dodatkowo o oprawę muzyczną tego przedsięwzięcia zadba Piotr „Rogalik” Rogala. Wstęp jest bezpłatny.

„Bieszczady. Gdzie dzwonnica głucha otulona w chmury”

Stanisław Kryciński w swojej książce opisał część Bieszczadów wciśniętych pomiędzy pasmo graniczne, a dolinę Sanu – od jego źródeł aż po Rajskie. Podczas przymusowych wysiedleń ludności ukraińskiej do USRR prowadzonych w latach 1945–1946 deportowano niewiele ponad połowę tutejszej populacji. Ludzie skutecznie kryli się w lasach i uciekali na słowacką stronę. Ówczesną granicę państwową ze Związkiem Sowieckim stanowił San, dlatego dotarcie w te tereny możliwe było jedynie od strony Wołkowyi i Cisnej i to wąskimi drogami marnej jakości.

Wysiedlenia utrudniała też ukraińska partyzantka, atakująca oddziały wojskowe, które miały je przeprowadzić. W konsekwencji skierowano tu znacznie większe siły Wojska Polskiego, które latem 1947 roku, w ramach akcji „Wisła”, wywiozło pozostałych mieszkańców na tak zwane Ziemie Odzyskane. Oddziały UPA rozbito lub zmuszone do opuszczenia tego terenu. Nikt tu nie pozostał, a większość zabudowy została spalona lub rozebrana. Dopiero kilkanaście lat po tych wydarzeniach, wraz z nowymi osadnikami zaczęło wracać tu życie.

Akcja specjalna „Wisła”

Problematyka operacji ,,Wisła” od lat budzi wiele emocji. Rozprawa Jana Pisulińskiego niewątpliwie pozwala uzupełnić istniejące braki w naszej wiedzy. Fakt iż autor wcześniej zajmował się szczegółowo wysiedleniami na Ukrainę w latach 1944–1946, w sposób naturalny predysponował go do podjęcia również tego wyzwania. Prace przygotowano w oparciu o szerokie kwerendy źródłowe i gruntowną, budzącą szacunek, lekturę literatury przedmiotu (polską i zagraniczną). Sprawnie buduje też narrację, tworząc interesującą panoramę wysiedleń i zwalczania oddziałów ukraińskiego podziemia, jakie miały miejsce pomiędzy kwietniem a końcem lipca 1947 roku.

Zdjęcie główne: Centrum Informacji Uzdrowiskowo – Turystycznej w Polańczyku | Facebook