Urząd Gminy w Komańczy otrzymał zgłoszenie o podrzuconych odpadach komunalnych w okolicach mostu na rzece Osława w miejscowości Kulaszne. „Tym razem okazało się, że mamy do czynienia ze zużytymi oponami samochodowymi. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy gospodarczy urzędu usunęli odpady z koryta rzeki” – czytamy w komunikacie gminy Komańcza.

Włodarze gminy wystosowali apel, w którym zwracają uwagę na troskę o wspólne dobro, jakim jest otoczenie. Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania nie tylko władz samorządowych, ale także mieszkańców. „To od nas zależy, czy otaczające nas środowisko będzie zdrowe i przyjazne”. Mając to na uwadze, urząd gminy przypomina, że nie wolno wyrzucać odpadów do lasu, na brzegi rzek czy do przydrożnych rowów. Za nielegalny wywóz śmieci można otrzymać mandat w wysokości do 500 złotych. W przypadku odmowy jego przyjęcia, dużej skali zjawiska, powtarzalności procederu lub wyjątkowej uciążliwości sprawa kierowana jest do sądu, który może wymierzyć karę do 5 tysięcy złotych.

Aktualnie na podstawie nagrań z kamer trwają poszukiwania osoby, która wyrzuciła opony samochodowe.

/Gmina Komańcza/