Sadzenie drzew to bardzo ważna czynność dla środowiska w którym żyjemy. Wiedzą o tym między innymi mieszkańcy Nowego Łupkowa i okolic, którzy posadzili łącznie 37 drzewek lip drobnolistnych miododajnych.

W minioną sobotę, w ramach inicjatywy pod nazwą „Wspólnie dla środowiska, wspólnie dla Komańczy”, mieszkańcy Nowego Łupkowa i okolic wzięli udział w proekologicznych działaniach mających na celu posadzenie drzewek lip drobnolistnych miododajnych.

W trakcie sadzenia lip, równorzędnie pod altaną odbyła się prelekcja poświęcona owadom zapylającym i roślinom miododajnym w tym lipie drobnolistnej i szerokolistnej, którą poprowadził Adam Pasiniewicz, leśniczy z Nadleśnictwa Komańcza. W spotkaniu udział wzięli uczniowie, dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym z Publicznej Szkoły w Nowym Łupkowie. Dzieci i młodzież chętnie zadawały pytania i uczestniczyły w dyskusji. Najaktywniejsi nagrodzeni zostali pamiątkowymi gadżetami ufundowanymi przez Nadleśnictwo Komańcza i GOK w Komańczy. Po sadzeniu zorganizowane zostało ognisko dla wszystkich uczestników.

Ważne przedsięwzięcie dla lokalnej społeczności

Sadzenie lip w Nowym Łupkowie było ważnym przedsięwzięciem dla lokalnej społeczności. W działania chętnie włączyli się mieszkańcy, w tym Zdzisław Lemcio, sołtys Nowego Łupkowa oraz Janusz Kowalski, prezes miejscowego OSP. Ponadto Roman Bzdyk, wójt gminy Komańcza, Adam Pasiniewicz, przewodniczący rady gminy Komańcza, Halina Dąbrowska, radna gminy i ks. Jacek Wajda, proboszcz parafii w Nowym Łupkowie. Wynikiem podjętych prac było powstanie 2 alejek, jedna z nich – biegnąca równolegle do drogi, druga z kolei – w pobliżu placu zabaw i altany.

Postawa i zaangażowanie mieszkańców Nowego Łupkowa zarówno tych małych jak i dużych we wspólne sadzenie lip zasługuje na duże uznanie i podziw. Utwierdziliście nas w przekonaniu, że dla takich małych społeczności warto działać i warto robić. Niech lipy rosną i służą Wam i kolejnym pokoleniom

– informuje Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy.

Wydarzenie mogło się odbyć dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy z Gminą Komańcza, Sołectwem Nowy Łupków, OSP w Nowym Łupkowie oraz Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Ponadto Zakładem Karnym w Łupkowie, Nadleśnictwem Komańcza i Publiczną Szkołą Podstawową w Nowym Łupkowie. „Wspólnie dla środowiska, wspólnie dla Komańczy” to akcja zorganizowana z Programu Alkoholowego 2022 budżetu Gminy Komańcza.