Wiosna budzi się do życia a wraz z nią i niedźwiedzie, które zwłaszcza w tym okresie są wygłodniałe. W poszukiwaniu pokarmu zwierzęta często niszczą pasieki pszczelarskie i podchodzą blisko zabudowań. W związku z ostatnimi sytuacjami, jakie miały miejsce na terenie gminy Czarna, wójt wydał specjalny komunikat.

Na terenie gminy Czarna w Bieszczadach, w ostatnim czasie odnotowano wiele szkód w pasiekach spowodowanych przez niedźwiedzie. Pojawiło się również wiele sygnałów ze strony mieszkańców, że zwierzęta podchodzą coraz bliżej gospodarstw domowych. W związku z tą sytuacją Bogusław Kochanowicz, wójt gminy wydał oświadczenie, w którym zwrócił się z przekazem o podjęcie działań ograniczających ewentualne zagrożenia ze strony niedźwiedzi. Odnosi się to przede wszystkim do nie wyrzucania odpadów organicznych do kontenerów na śmieci. Należy je szczelnie zabezpieczyć w przeznaczonych do tego workach na odpady komunalne.

Włodarz gminy informuje również by odpowiednio chronić kompostowniki, a także pilnie zabezpieczyć przed zniszczeniem pasieki pszczelarskie zlokalizowane przede wszystkim na terenie lasów.

Jednocześnie zobowiązałem miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej do podjęcia działań zmierzających do uporządkowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy. Dokładniej w miejscach, gdzie występuje prawdopodobieństwo pojawienia się niedźwiedzi. Proszę o rozwagę oraz informowanie urzędu gminy o wszelkich przypadkach spotkania z tym potężnym ssakiem, a w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia o natychmiastowe informowanie służb ratunkowych

– mówi Bogusław Kochanowicz, wójt gminy Czarna.