Bukowiec, Wisłok Wielki, Zahoczewie, Wydrne – to właśnie w tych bieszczadzkich miejscowościach powstaną nowe obiekty mostowe. Wpłyną one przede wszystkim na komfort jazdy i bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Inwestycje będą współfinansowane przez nadleśnictwa Baligród, Lesko, Lutowiska oraz Rymanów.

Z roku na rok, w Bieszczadach odnotowywany jest coraz większy ruch samochodowy. Południowo-wschodnia część Polski stała się na tyle popularna, że samorządy dokładają wszelkich starań, by stan dróg na tym obszarze mógł zapewnić kierowcom komfort jazdy i bezpieczeństwo. Temu celowi służy między innymi współpraca Województwa Podkarpackiego z Lasami Państwowymi, w wyniku której modernizowane są mosty.

Podpisujemy kolejne umowy na remont obiektów mostowych. Wierzę, że dzięki tej współpracy uda nam się docelowo wyremontować wszystkie tego typu obiekty wymagające naszej interwencji

– mówi wicemarszałek Piotr Pilch.

W Bieszczadach powstaną nowe mosty

W miejscowości Bukowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 894 Lesko – Hoczew – Czarna zostanie wyremontowany most na rzecz Solinka. Remont jest konieczny z uwagi na pogarszający się stan techniczny oraz uniknięcie konieczności wprowadzenia ograniczeń na moście w zakresie nośności. W związku z tym zaplanowano naprawę powierzchniową poszczególnych elementów mostu oraz montaż nowych elementów wyposażenia. Realizacja inwestycji pozwoli na utrzymanie nośności 30 ton na obiekcie. Wartość dofinansowania z Nadleśnictwa Baligród wyniesie 100 tysięcy złotych.

Tymczasem w miejscowości Wisłok Wielki na odcinku drogi Tylawa – Wołosate rozpoczną się działania polegające na remoncie dwóch mostów przez potok Wisłok. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu, komfort jazdy oraz pozwoli na odtworzenie nośności 30 ton. Wartość dofinansowania z Nadleśnictwa Rymanów dla tych dwóch inwestycji wyniesie w sumie 100 tysięcy złotych. Do poprawy infrastruktury mostowej dojdzie również w Zahoczewie, niedaleko Leska oraz w miejscowości Wydrne. Na realizację tych działań, odpowiednio Nadleśnictwo Lesko oraz Nadleśnictwo Lutowiska przeznaczą po 100 tysięcy złotych.

Likwidacja utrudnień na bieszczadzkich drogach

W latach 2017 – 2022 województwo podkarpackie podjęło się współpracy dotyczącej likwidacji utrudnień przy wywozie drewna z terenu jednostek Lasów Państwowych.

W ramach kontynuacji tej współpracy województwo podkarpackie podejmuje się realizacji kolejnych zadań nakierowanych na udrożnienie korytarzy transportowych z terenu jednostek Lasów Państwowych polegających na zwiększeniu nośności mostów będących w zarządzie województwa podkarpackiego uzyskując pomoc finansową w wysokości 400 tysięcy złotych.

Porozumienie w sprawie współfinansowania inwestycji w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie podpisali: Piotr Pilch, wicemarszałek i Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Ponadto nadleśniczy reprezentujący Nadleśnictwa: Baligród – Wojciech Głuszko, Rymanów – Paweł Panaś, Lesko – Zbigniew Pawłowski oraz Lutowiska – Marek Bajda.

Źródło i zdjęcie główne: Biuro Prasowe UMWP | Nadleśnictwo Stuposiany