Chociaż od zakończenia II wojny światowej minęło 76 lat, to na pozostałości działań wojennych możemy natknąć się także dziś. 

Bieszczadzki Park Narodowy informuje, że na szlaku z Ustrzyk Górnych na Połoninę Caryńską znaleziono niewybuch.

Szlak zostanie zamknięty do czasu unieszkodliwienia niewybuchu przez saperów.

Dyrekcja BdPN prosi o bezwzględne dostosowanie się do poleceń Straży Parku.

Fot. BdPN

Przeczytaj: To kolejny znaleziony niewybuch w Bieszczadach

Należy mieć świadomość, że materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej w praktyce są całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych. Zachowują one swoje właściwości wybuchowe niezależnie od daty produkcji.

W przypadku znalezienia przedmiotu podobnego do niewybuchu bezwzględnie należy zachować dużą ostrożność. Przedmiotu tego nie wolno dotykać, rzucać w niego kamieniami, ruszać z miejsca lub podpalać. 

Pamiętajcie, że niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie powoduje, że mimo zakończenia działań zbrojnych wojna nadal zbiera ofiary. 

niewybuch-w-bieszczadach
Fot. BdPN

Żródło: BdPN