Od początku wakacji, policjanci w powiecie bieszczadzkim, wspólnie z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych, przeprowadzają kontrole miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym obozów harcerskich.

Od początku wakacji funkcjonują obozy harcerskie i kolonie. Nad ich bezpieczeństwem czuwają różne służby, w tym straż pożarna oraz policja. Działania policjantów nie ograniczają się jedynie do kontroli takich miejsc. Funkcjonariusze, poprzez liczne spotkania, chcą uczulić młodych ludzi na różnego rodzaju zagrożenia. W tym celu organizują zajęcia profilaktyczne, pogadanki, które zachęcają do bezpiecznych zachowań.

W ostatnim czasie służby przeprowadziły kolejne już wspólne kontrole, w których uczestniczyli policjanci oraz strażacy. Są to działania w ramach „Porozumienia w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami” zawartego pomiędzy strażą pożarną, policją, Lasami Państwowymi oraz organizacjami harcerskimi

– informuje ustrzycka komenda.

W trakcie wizyt, prowadzone są rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za organizację wypoczynku. Omawiane są zasady bieżącego monitorowania prognozy pogody, jako jednego z obowiązków organizatora obozu. Przeprowadzane są ćwiczenia ewakuacji obozów. Policjanci oraz strażacy uwrażliwiają uczestników na wystąpienia możliwych niebezpieczeństw.