W ramach programu „Klient w centrum uwagi KAS” przeprowadzono ankiety pokazujące poziom satysfakcji i doświadczenia klientów urzędów skarbowych. Wśród najlepiej ocenianych punktów na Podkarpaciu znalazło się Lesko.

Urząd Skarbowy przeprowadził w 2021 roku badania, których celem był pomiar satysfakcji i doświadczeń klientów urzędów na terenie całego kraju. Dotyczyło to przede wszystkim osób korzystających z elektronicznej usługi umawiania wizyty.

Leski urząd wśród najlepszych

Najwyżej spośród podkarpackich urzędów skarbowych, klienci docenili jakość z jaką byli obsłużeni przez pracowników w Dębicy, Stalowej Woli oraz Lesku. Pod koniec marca, Witold Mrozek, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie przekazał, między innymi, na ręce Krzysztofa Królickiego, naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesku gratulacje i wyrazy uznania za zaangażowanie w podnoszenie standardów obsługi.

Podczas wręczania certyfikatów „Jakość obsługi, którą doceniają klienci” obecny był Jacek Cichy. Zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie podkreślił, jak ważne dla podkarpackiej KAS jest stałe budowanie pozytywnych doświadczeń klienta poprzez efektywnie, profesjonalnie, sprawnie i szybkie realizowanie spraw.

Zdjęcie główne i źródło: gov.pl/kas