Urząd Miasta i Gminy Lesko po raz trzeci otrzymał ogólnopolski znak jakości „Przyjazny Urząd”. Tytuł ten przyznawany jest szeroko rozumianym sektorom publicznym cechującym się między innymi profesjonalizmem i nowoczesnym podejściem do zarządzania.

Leski urząd po raz trzeci poddał się ocenie ekspertów i otrzymał ogólnopolski znak jakości „Przyjazny Urząd”, przyznawany przez kapitułę złożoną z ekspertów i praktyków administracji publicznej, specjalizujących się naukowo lub zawodowo w problematyce administracji publicznej i zarządzania jakością.

Jury doceniło między innymi nasze działania w czasie pandemii, wprowadzenie programu Mobilny Urząd oraz spotkań online z mieszkańcami. Za ciekawy i godny zauważenia uznało też internetowy system konsultacji społecznych, prowadzenie otwartej Kancelarii Burmistrza. Ponadto udogodnienia obsługi – bezpłatne Wi-Fi, kącik zabaw dla dzieci

– mówi Dawid Lipka, kierownik Biura Promocji, Kultury i Turystyki UMiG Lesko.

Otrzymując ten tytuł, leski magistrat znalazł się w gronie jednostek szeroko rozumianego sektora cechującego się wysoką jakością obsługi klienta czy profesjonalizmem. Dodatkowo nowoczesnym podejściem do zarządzania, uczciwością i rzetelnością w działaniu oraz innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie kultury pracy.

Ponadto Adam Snarski, burmistrz Leska otrzymał wyróżnienie „Diament Przywództwa”. Podczas wręczania nagrody, włodarz gminy podkreślał szczególny wkład pracy i zaangażowanie pracowników oraz jednostek organizacyjnych w podnoszenie jakości świadczonych usług dla petentów.

Organizatorem konkursu jest Quality Institute, a miejscem wręczenia był Pałac Radziwiłłów w Krakowie-Balicach.