Na ten dzień czekali niemal wszyscy uczniowie. Ostatni dzwonek, ostatnia uroczysta akademia, rozdanie świadectw i… wakacje. Dzisiaj we wszystkich szkołach w Polsce odbyło się zakończenie roku szkolnego – również w leskim liceum, gdzie nie zabrakło wielu wyróżnień, przemów i śpiewów.

Uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście zgromadzili się na holu leskiego liceum, by uroczyście podsumować minione 10 miesięcy nauki. Jako pierwsze głos zabrała Anna Ceparska-Bąbel, dyrektor szkoły, która w liczbach zaprezentowała rok szkolny, a także wspomniała o pomocy dla młodych obywateli Ukrainy.

Fot. Kamil Mielnikiewicz

Kiedy wybuchała wojna za naszą wschodnią granicą przyjęliśmy do szkoły 7 osób, z czego na chwilę obecną mamy 5. 53 uczniów otrzymało wysokie średnie – przynajmniej 4,0 i wyżej, z kolei na ręce 15 uczniów trafiły świadectwa z wyróżnieniem. Na przestrzeni minionych 10 miesięcy najwyższą średnią w szkole osiągnęła klasa 3A, której wychowawcą się profesor Bernard Baran

– mówiła Anna Ceparska.

Dyrektor liceum ogólnokształcącego podziękowała również uczniom za czynną aktywność w rekolekcjach i uroczystościach szkolnych, za organizację akcji Szlachetna Paczka oraz zawodów sportowych.

Nasza młodzież pokazała ogromne serce pomagając uchodźcom w ośrodkach, gdzie pełnili dyżury, a także przeprowadzili wiele zbiórek rzeczowych i pieniężnych

– dodała dyrektor.

Fot. Kamil Mielnikiewicz

W uroczystym zakończeniu roku szkolnego wziął udział również Andrzej Olesiuk, starosta powiatu leskiego, który podkreślił, że rolą szkoły średniej jest wskazywanie najważniejszych ścieżek w życiu, a leskie liceum daje uczniom takiego ducha, którego młodym ludziom w wielu sytuacjach brakuje.

Ostatnie dwa lata były czasem trudnym, czasem, kiedy całe życie społeczne zostało przeniesione do internetu. Zakończył się ten okres i mam nadzieję, że rozpoczynające się wakacje będą dla wszystkich obfitowały w odpoczynek

– powiedział Andrzej Olesiuk.

Ponadto starosta, jako przedstawiciel organu prowadzącego leskiego liceum zapewnił o dalszym wsparciu i czynieniu wszystkiego, by szkoła rozwijała się, a uczniowie zawsze chętnie do niej wracali.

Fot. Kamil Mielnikiewicz

Głos zabrała także przewodnicząca rady rodziców, która złożyła na ręce dyrektor Anny Ceparskiej-Bąbel kosz w ramach wdzięczności, a później Marcin Ryndak. Przewodniczący samorządu uczniów podziękował za możliwość rozwijania uczniowskich inicjatyw.

To co teraz uczeń może powiedzieć swojemu nauczycielowi to szczere słowo „dziękuje”

– dodał.

Podczas dzisiejszych uroczystości nagrodzono uczniów między innymi za najwyższe średnie ocen oraz wzorową frekwencję. W minionym roku najlepsze wyniki na świadectwie uzyskali: Paulina Rajchel, Szymon Wilk, Gabriela Kmiecińska, Anna Wronowska, Katarzyna Szewerniak, Wiktoria Bujnowska, Jan Lochman, Karolina Kociuba, Sebastian Jarosz, Sonia Sokalska, Otto Matusik, Marcin Ryndak, Zuzanna Stachyra oraz Mateusz Terlecki.

Fot. Kamil Mielnikiewicz
« z 35 »

Dzisiejsze zakończenie roku to również moment pożegnań. Od września uczniowie nie spotkają się już na lekcjach z siostrą Teresą Żywiec oraz profesorem Markiem Irzyńskim, który po 25 latach pracy w liceum przeszedł na zasłużoną emeryturę.