Polacy potrafią pokazać światu, co znaczy siła ducha, patriotyzm i polskość, jako dar, który otrzymujemy – mówił podczas uroczystości 3-majowych Krzysztof Zapała, wójt gminy. Mieszkańcy, delegacje i strażacy zgromadzili się przy obelisku w Olszanicy, by wspólnie odśpiewać hymn i uczcić 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji.

Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja to ważne wydarzenie w historii Polski i Polaków. W tym roku ponownie, po okresie obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa, cała lokalna społeczność mogła wspólnie celebrować ten dzień. Uroczystości w Olszanicy rozpoczęły się od mszy świętej w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Pocieszenia, której przewodniczył ksiądz proboszcz Andrzej Barański. Po nabożeństwie mieszkańcy, strażacy ochotnicy, władze gminy i instytucji państwowych przeszli pod pomnik upamiętniający uchwalenie Konstytucji.

Dziś w dobie wydarzeń za naszą wschodnią granicą, podczas tego kryzysu redefiniujemy nasze poglądy. Życie uwidacznia, które wartości są ważne, a które nie. Wojna pokazuje, jak ważny jest szacunek do munduru, wiara, odwaga, a także przywiązanie do symboli. Sami nie powinniśmy ich niszczyć. Nie jesteśmy, jak pokazuje historia i dzień dzisiejszy, gorsi od innych państw. Polacy potrafią pokazać światu, co znaczy siła ducha, patriotyzm i wreszcie polskość, jako największy dar, który otrzymujemy. Dlatego powinniśmy go pielęgnować i być z niego zawsze dumni

– mówił podczas spotkania Krzysztof Zapała, wójt gminy Olszanica.

Ceremoniał pod obeliskiem

Uroczystości towarzyszył również ceremoniał strażacki poprowadzony przez Marcina Pancerza, naczelnika OSP Olszanica oraz Piotra Kozickiego, odśpiewanie hymnu państwowego i złożenie kwiatów pod obeliskiem. Wśród delegatów znaleźli się: Krzysztof Zapała, wójt gminy, Tadeusz Darosz, przewodniczący rady gminy, Robert Skarbiński, sołtys Olszanicy, ppłk Adam Nieznański, komendant Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy, ppłk Marek Filipowicz, zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych oraz mjr Aneta Kobylańska-Rymarz, kierownik działu ewidencji jednostki penitencjarnej w Uhercach.

Ponadto przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Olszanicy i Okolic, Beata Bury, Monika Staroń i Maciej Juchniewicz, reprezentujący Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszanicy oraz Alicja Marcinkowska, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych.

Uroczystość zakończył występ artystyczny przygotowany przez uczniów ze szkoły w Olszanicy.

Fot. Kamil Mielnikiewicz
« z 29 »

Konstytucja 3 Maja

Uchwalona 231 lat temu Ustawa Rządowa – Konstytucja była drugim na świecie i pierwszym w Europie tego typu spisanym aktem prawnym regulującym organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Przyjęcie Konstytucji 3 maja zostało uznane za święto już dwa dni później. W okresie zaborów publiczne świętowanie tej rocznicy było zagrożone surowymi karami, w tym zsyłkami. W XX wieku Święto Narodowe 3 maja ustanowiono w 1919 roku. Oficjalnie zniesiono je w okresie PRL. Państwowy charakter uroczystości przywrócono w 1990 roku.

Zdjęcie główne: Kamil Mielnikiewicz