Prezes Rady Ministrów wprowadził stopień alarmowy na podstawie przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie, przedłużające obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju. Ostrzeżenie potrwa do 15 marca 2022 roku do godziny 23:59. Stopień alarmowy CRP obowiązuje od 21 lutego 2022 roku od godziny 21.00. Jest on trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień wprowadzano w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP określono w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów. Obejmuje om zakres przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Do zadań tych należą m.in.:

– całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów,

– przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,

– przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.