Od listopada 2021 roku na odcinku między Soliną a Myczkowem trwają prace przy przebudowie drogi. W kilku miejscach obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną, co powoduje, że przejazd na 7-kilometorwej trasie znacząco się wydłuża.

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 895 na odcinku Solina – Myczków to część modernizacji dróg małej obwodnicy bieszczadzkiej, która ma w znacznym stopniu poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania w okolicach Jeziora Solińskiego. Realizacja tego przedsięwzięcia jest również konieczna w celu lepszego skomunikowania powiatu leskiego z pozostałą częścią województwa podkarpackiego.

Po modernizacji, droga będzie miała 7 metrów szerokości i większą przepustowość. Rozbudowane zostaną również istniejące skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnymi. Powstaną chodniki, które podniosą poziom bezpieczeństwa pieszych i kierowców oraz zatoki autobusowe, a przy drodze zabezpieczone będą osuwiska, skarpy oraz brzegi cieków wodnych. Inwestycja przewiduje również stworzenie na nowo oświetlenia ulicznego.

Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, bowiem remont drogi prowadzony jest przy ograniczeniach polegających na ruchu wahadłowym pojazdów. Podczas przejazdu na niemal 7-kilometrowym odcinku, podróżni zmuszeni są do zatrzymania się w 4 miejscach.

Inwestycja na drodze wojewódzkiej 895 na odcinku pomiędzy Soliną a Myczkowem kosztować będzie 53,4 miliona złotych, a planowane zakończenie prac przypada na jesień 2022 roku.