Trwa przebudowa drogi między Myczkowem a Soliną. Inwestycja rozpoczęła się oficjalnie w listopadzie 2021 roku, a jej koniec zaplanowano na listopad 2022 roku.

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 895 na odcinku Solina – Myczków to część projektu, który ma znacząco poprawić podróżowanie w okolicach Jeziora Solińskiego. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli również na poprawę skomunikowania powiatu leskiego z pozostałą częścią województwa podkarpackiego. Ponadto realizacja inwestycji ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki wykonaniu nowej nawierzchni jezdni poprawie ulegnie również komfort jazdy.

Po modernizacji, jezdnia będzie miała 7 metrów szerokości (2 pasy ruchu po 3,5 metra). Rozbudowane zostaną również istniejące skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnymi. Powstaną chodniki, które podniosą poziom bezpieczeństwa pieszych i kierowców oraz zatoki autobusowe. Przy drodze zabezpieczone będą osuwiska, skarpy oraz brzegi cieków wodnych. Inwestycja przewiduje również stworzenie na nowo oświetlenia ulicznego.

Wstępnie, działania na odcinku 6,13 kilometrów mają zakończyć się jesienią 2022 roku. Na remontowanym odcinku występują ograniczenia prędkości. Obowiązuje również w wielu miejscach ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Trwające pracę powodują duże utrudnienia, a niekiedy nawet paraliż komunikacyjny.

Zdjęcie główne: Kamil Mielnikiewicz