• Niedaleko szczytu Opołonek znajduje się najdalej wysunięty na południe punkt Polski.
  • Wejście na Opołonek od polskiej strony nie jest dozwolone. Legalnie wejście na szczyt jest możliwe od strony ukraińskiej.

Szczyt Opołonek jest jednym ze szczytów Bieszczadów Zachodnich. Znajduje się on na granicy polsko-ukraińskiej i mierzy 1028 m n.p.m. Jego zbocza porośnięte są buczyną karpacką. Na zachód od wierzchołka, tuż przy granicy, po ukraińskiej stronie znajduje się pomnik przyrody – Skała Dobosza.

CZYTAJ TAKŻE: W Zagórzu otwarto Centrum Kultury Foresterium

Jeszcze obecnie na Opołonku stoją resztki stalowego płotu z drutu kolczastego o wysokości około 2 metrów, mającego uniemożliwić w przeszłości przekraczanie granicy. W latach 70. XX wieku był podłączony do prądu o niskim natężeniu. Każde dotknięcie drutów wyzwalało szybką reakcję radzieckich wopistów.

Jak dotrzeć do najdalej wysuniętego na południe szczytu Polski?

Wejście na Opołonek od polskiej strony nie jest dozwolone, ponieważ szczyt znajduje się na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a nie prowadzi tam żaden znakowany szlak turystyczny. Z tego względu bywa on celem nielegalnych wycieczek turystycznych, a zarazem ryzykownych, bo teren jest patrolowany przez Straż Graniczną. Legalne wejście na szczyt jest natomiast możliwe od strony ukraińskiej. Szlakiem zielonym wiodącym z Przełęczy Użockiej wzdłuż granicy, którym dojść można także na Kińczyk Bukowski.

Jako, że wejście na szlak mieści się na Ukrainie pierwszą i najważniejszą sprawą jest posiadane paszportu. Granicę przekraczamy w Krościenku. Dalej przez Chyrów, Starą Sól, Stary Sambor i Turkę kierujemy się do Sianek na Przełęcz Użocką, rozdzielającą Bieszczady Wschodnie i Zachodnie. W miejscowości Werchowyna-Bystra odbywa się kolejna kontrola paszportowa, po której otrzymuje się przepustkę na wejście w pas graniczny.

Na Opołonku znajduje się słup nr 216, natomiast maszerując wzdłuż granicy w kierunku zachodnim zobaczyć można wiele przedwojennych słupków granicznych dawnej granicy polsko-czechosłowackiej, później polsko-węgierskiej, która na tym odcinku biegła nieco inaczej niż obecna polsko-ukraińska.

Na zboczach szczytu znajduje się najdalej na południe wysunięty punkt Polski. Jest to teren znajdujący się pomiędzy Opołonkiem a Pinaszkowym, tworzący tak zwane siodło bez nazwy. Dokładną lokalizację wyznacza słupek graniczny o numerze 219.

Autor: Kamil Mielnikiewicz