Podwyższony poziom wody na Jeziorze Solińskim spowodował, że z brzegów bezpośrednio do rzeki Wołkowyjka zaczęły trafiać śmieci. Jest to efekt tworzących się tam od miesięcy dzikich wysypisk, które bardzo negatywnie wpływają na środowisko.

Problem zanieczyszczenia wód jest bardzo widoczny szczególnie na południu kraju. To właśnie tu występuje najwięcej rzek o charakterze górskim, których nurt przy nieznacznych wezbraniach, zabiera z okolicznych terenów wszelkiej maści odpady, umyślnie pozostawiane tam przez nieodpowiedzialnych mieszkańców i turystów.

Podwyższony poziom wody na Jeziorze Solińskim spowodował, że dopływające do niego rzeki i potoki rozlewają się przy brzegach. W ten sposób pozostawione tam worki, papierki czy plastikowe butelki trafiają bezpośrednio do wody. Jednym z takich miejsc jest Wołkowyjka w Wołkowyi. Część mieszczących się tam śmieci może osiąść na dnie, rozkładając się, inne z kolei przetransportowane będę z nurtem w inne rejony.

Każdego roku prowadzonych jest wiele kampanii i akcji, które mają na celu uświadomić społeczeństwu, jak poważnym problemem jest obecność odpadów w środowisku, w tym środowisku wodnym. Edukacją w tym zakresie zajęły się między innymi Wody Polskie promując postawy proekologiczne i odpowiedzialność za wspólne dobro. Niestety mimo wielu apeli, pozostają osoby, które nadal dopuszczają się tego typu czynów.