Zapora w Myczkowcach

W odległości ok. 8 km od zapory w Solinie znajduje się rzadziej odwiedzana przez turystów zapora wodna w Myczkowcach. Jest ona pierwszą w Polsce budowlą hydroenergetyczną zbudowaną po II wojnie światowej.

Czytaj więcej