Teren wokół rzeki Wołkowyjka jak wysypisko śmieci. Na brzegach zalegają worki, papierki czy plastikowe butelki

Podwyższony poziom wody na Jeziorze Solińskim spowodował, że z brzegów bezpośrednio do rzeki...

Czytaj więcej