Rezerwat Sine Wiry

Sine Wiry jako jedno z piękniejszych krajobrazowo miejsc w Bieszczadach zostało objęte w 1987 r. rezerwatem przyrody o powierzchni 450 ha.

Czytaj więcej