Leska synagoga. Nietuzinkowy zabytek

Murowana z otoczaków rzecznych i kamienia łupanego, na rzucie prostokąta, Synagoga Leska została...

Czytaj więcej