Więźniowie znajdą zatrudnienie na terenie bieszczadzkich nadleśnictw

Więźniowie znajdą zatrudnienie na terenie bieszczadzkich nadleśnictw. Na mocy porozumienia pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Rzeszowie i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, osoby pozbawione wolności będą mogły odpłatnie i nieodpłatnie świadczyć pracę na rzecz lasów.

Czytaj więcej