Bezmiechowa, Łączki, Olszanica… Strażacy codziennie wyjeżdżają do pożarów traw

„To plaga” podkreślają strażacy, którzy każdego dnia wyjeżdżają do pożarów traw. Bryg. Marcin...

Czytaj więcej