Pomnik gen. Karola Świerczewskiego

Pomnik gen. K. Świerczewskiego jeszcze do 2018 roku znajdował się w Jabłonkach i był pewnego rodzaju atrakcją stojącą tuż przy drodze pomiędzy Leskiem, a Cisną. Był to okazały monument przez lata będący punktem, w którym (do 1989 roku) organizowane były różne apele, uroczystości państwowe i patriotyczne manifestacje.

Czytaj więcej