Pod szczytem Magurycznego ustawiono krzyż i tablicę informacyjną. Była to siódma taka akcja przy okazji Zlotów Forum Poszukiwaczy Włóczykij

Włożyli wiele wysiłku i starań, by na cmentarzu pod szczytem Magurycznego ustawić krzyż i tablicę...

Czytaj więcej