Podkarpaccy terytorialsi odbyli szkolenie z wykorzystaniem technik linowych na zaporze wodnej w Solinie. „Żołnierze będą mogli sięgać po tą wiedzę w sytuacjach kryzysowych, niosąc pomoc lokalnej społeczności” – powiedział kpt. Oskar Namaczyński-Kapała, jeden z instruktorów.

Terytorialsi z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego, ps. „Pług” podczas szkolenia zapoznawali się z technikami linowymi. Tego typu zajęcia są przykładem rozwijania kompetencji tak zwanego „podwójnego zastosowania”, czyli przydatnych zarówno w czasie wojny, jak i w sytuacjach klęsk czy katastrof. Szkolenie prowadzili odpowiednio wyszkoleni żołnierze z 3 Podkarpackiej Brygady OT.

Podczas szkolenia żołnierze ćwiczyli techniki budowy stanowisk zjazdowych, zjazdu różnymi sposobami i podchodzenia z użyciem przyrządów zaciskowych. Szkolenie pozwoliło podkarpackim terytorialsom przełamać własne lęki oraz nabyć zdolności niezbędne do działania w terenie górzystym i zurbanizowanym. W trakcie szkolenia z żołnierzami mogłem przekazać ogromną dawkę wiedzy, którą każdy z nich po powrocie będzie mógł przekazać pozostałym żołnierzom podczas kolejnych etapów szkolenia. Żołnierze będą mogli sięgać po tą wiedzę w sytuacjach kryzysowych, niosąc pomoc lokalnej społeczności

– powiedział kpt. Oskar Namaczyński-Kapała, jeden z instruktorów zajęć.

Poprzez tego typu ćwiczenia, terytorialsi nabyli kolejne praktyczne umiejętności i nowe kompetencje, które są niezbędne w działalności każdego z batalionów. Przedsięwzięcie szkoleniowe odbyło się na bardzo ważnym obiekcie infrastruktury dając możliwość lepszego poznania SRO, szczególnie dla żołnierzy z 35. Batalionu Lekkiej Piechoty w Sanoku. Żołnierze będą mogli sięgać po tą wiedzę w sytuacjach kryzysowych, niosąc pomoc lokalnej społeczności, jak również wspierając Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Zdjęcie główne: DWOT