Doskonalenie umiejętności oraz poprawa współpracy z innymi jednostkami, to jeden z głównych celów ćwiczeń ratowniczych zorganizowanych między innymi przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nowym Łupkowie oraz Gminę Komańcza. W szkoleniach udział wzięło 9 okolicznych jednostek.

Szkolenie strażaków ochotników

Strażacy ochotnicy podczas ćwiczeń mieli do przeprowadzenia 5 zdarzeń symulujących prawdziwe akcje ratownicze. Wśród nich znalazł się pożar obiektu w pobliżu instalacji gazowej zaliczanej do infrastruktury krytycznej miejscowości Nowy Łupków, pożar na stacji kolejowej z ewakuacją poszkodowanych z pociągu czy poszukiwanie zaginionej osoby nieletniej. Do akcji zaangażowano STORAT z Zorką, psem tropiącym. Ponadto wypadek drogowy z udziałem pojazdów oraz poszukiwania dwóch osób w okolicy upadku samolotu.

Podczas szkoleń ratownicy mieli okazję pracować z użyciem różnego rodzaju sprzętu, między innymi z aparatami ochrony dróg oddechowych, nożyco-rozpierakami hydraulicznymi oraz zestawem ratownictwa medycznego. Przez cały czas ćwiczeń, strażacy mieli ze sobą łączność przez radiotelefony.

Fot. Gmina Komańcza

Ćwiczenia z zakresu samoobrony

Poza zajęciami jednostek ochrony przeciwpożarowej, na strzelnicy Zakładu Karnego w Nowym Łupkowie zorganizowano szkolenie dla społeczności lokalne z samoobrony przed zdarzeniami niepożądanymi. Ponadto mieszkańcy mogli poznać zasady postępowania z bronią palną Glock oraz AK, jej obsługą i warunkami strzelania oraz strzeleniem z centralnym zapłonem do wybranych celów. Szkolenie strzeleckie bojowe przeprowadziło Stowarzyszenie o Charakterze Strzeleckim i Kolekcjonerskim „Pepeszka”.

Organizatorami ćwiczeń byli: Gmina Komańcza, GOK w Komańczy, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku oraz Gminny Oddział Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Udział w szkoleniach wzięła lokalna społeczność, pracownicy urzędu gminy, w tym gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostki OSP z terenu gminy Komańcza. Wśród nich znalazły się jednostki z Komańczy, Rzepedzi, Nowego Łupkowa, Wisłoka Wielkiego i Szczawnego. Dodatkowo zaproszono druhów z Cisnej, Wiśniowej, Długiego oraz Nowosielec.

Fot. Gmina Komańcza
« z 44 »