Cerkiew Łopieńska odwiedzana jest corocznie przez tysiące pątników i turystów. Jednak mało kto zna postać będącą jej patronką.

Św. Paraskiewa pochodziła z Bałkanów, z terenów dzisiejszej Bułgarii. Żyła w XI wieku. Nazywana była Petką lub Paraskewią. Po śmierci rodziców udaje się na pustynię Jordańską. Tam objawia się jej anioł, który nakazuje wrócić do ojczyzny.

Umiera w wieku 27 lat. Pochowana zostaje w rodzinnej wsi. Po kilku latach zwłoki w stanie nienaruszonym zostają przeniesione do cerkwi w Epibacie. Grób zaczyna słynąć z licznych łask i cudów.

Druga święta o tym samym imieniu żyła na przełomie III i IV wieku. W czasach, gdy prześladowania chrześcijan przybrały swoje apogeum. Legenda mówi, że była córką rzymskiego centuriona. Po przyjęciu chrztu okrutnie torturowana nie wyrzekła się wiary. W akcie łaski została ścięta.

Wiele cerkwi po dziś dzień nosi imię świętej Paraskiewy. Która z nich jest patronką Łopieńskiej cerkwii? Odpowiedź znają chyba tylko mury świątyni.

Z Bieszczadzkimi pozdrowieniami Jędruś Ciupaga