Na jakie inwestycje możemy liczyć?

Wczoraj zostały rozdzielone dodatkowe środki pomocowe dla samorządów górskich. Te pieniądze są rekompensatą za straty poniesione przez samorządy w wyniku pandemii.

Na Podkarpaciu środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafią do 27 gmin. Wśród nich są też praktycznie wszystkie gminy górskie z regionu Bieszczadów.

Gminy mogły się ubiegać o finansowanie lub dofinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a także infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi,w szczególności na budowę, rozbudowę lub przebudowę:

  • szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich i turystyki zimowej, a także ich oznakowanie
  • placów, deptaków, promenad, parków, punktów widokowych
  • parkingów, wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego
  • skansenów, muzeów, obiektów kultury regionalnej i innych atrakcji turystycznych
  • infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia lub rozwoju usług turystycznych, w szczególności dróg, chodników, oczyszczalni ścieków

Jakie środki otrzymały bieszczadzkie gminy?

Gmina Ustrzyki Dolne 6 110 929 zł. Utworzenie campingu oraz wieży widokowej z tarasami downhill w Ustrzykach Dolnych, kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustjanowej Górnej oraz Bieszczadzkiego Centrum Turystyki Aktywnej w Łobozewie. Wykonanie ogólnodostępnej ściany wspinaczkowej na terenie Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.

Gmina Czarna – 519 377 zł. Przebudowa 2 dróg prowadzących do cerkwi włączonych do Szlaku Architektury Drewnianej oraz budowa sieci kanalizacyjnej.

Gmina Lutowiska – 589 203 zł. Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury parkingowej i drogowej.

Gmina Lesko – 4 164 006 zł. Budowa parkingów dla autokarów i samochodów osobowych, modernizacja peronów dworca autobusowego, budowa ścieżki pieszo-rowerowej i platformy widokowej, odrestaurowanie leskiej synagogi wraz z przebudową przyległych ulic, odrestaurowanie źródełek mineralnych, oznakowanie atrakcji turystycznych i wykonanie witaczy oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.

Gmina Olszanica – 2 360 000 zł. Budowa „Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu Bieszczad-ski”- nowoczesnego ośrodka narciarskiego wraz z atrakcjami w sezonie letnim.

Gmina Solina – 5 865 000 zł. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m-ci Wołkowyja wraz z zakupem wozu asenizacyjno-ciśnieniowego.

Gmina Baligród – 750 500 zł. Budowa chodników na terenie gminy Baligród, przy drodze Wojewódzkiej nr 893

Gmina Cisna – 1 029 724 zł.  Przebudowa stacji uzdatniania wody z wykorzystaniem OZE i sieci wodociągowej w Cisnej”

Gmina Zagórz – 5 126 615 zł. Budowa ścieżki rowerowej o dł. 3 km oraz budowie drogi o dł. 1,2 km wraz z wiatą wyposażoną w infrastrukturę towarzyszącą (ławki, stojak na rowery, kosz).

Gmina Komańcza – 340 418 zł. Przebudowa drogi „przy Barbarce” w Komańczy.

Szczegółowy wykaz inwestycji w poszczególnych gminach znajdziecie ⇒⇒⇒  TUTAJ

Mamy nadzieję, że wykorzystanie tych środków znacząco przyczyni się do jeszcze większej atrakcyjności turystycznej każdej z tych gmin.

źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie