„Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”. To początek roty ślubowania, którą składa każdy funkcjonariusz przyjmowany do służby.

Wczoraj rano, w Komendzie Powiatowej Policji w Lesku, nowy funkcjonariusz wypowiadając te słowa wziął na siebie obowiązki i trudy policyjnej służby.

Teraz nowy funkcjonariusz zostanie skierowany do szkoły policyjnej, gdzie odbędzie przeszkolenie podstawowe przygotowujące go do służby w szeregach Policji. Po jego zakończeniu rozpocznie służbę w leskiej jednostce.