• W Ustrzykach Dolnych odsłonięto tablicę upamiętniającą jednego z członków Grupy Ładosia.
  • Tablica powstała przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej, Instytutu Pileckiego i gminy Ustrzyki Dolne.
  • Podczas uroczystości nie zabrakło przemówień zaproszonych gości oraz złożenia wieńców i wiązanek kwiatów.

W uroczystościach wziął udział dr Piotr Szopa, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie, który poprowadził całą ceremonię. Dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie, dr Dariusz Iwaniczko w swoim wystąpieniu przybliżył sylwetkę Chaima Eissa.

Kim był Chaim Eiss?

Był on polskim dyplomatą, który podczas II wojny światowej w szwajcarskim Bernie, działając w ramach tak zwanej Grupy Ładosia. Ich działania skoncentrowane były w dużej mierze wokół akcji paszportowej, której celem było ratowanie Żydów przed zagładą. Chaim Eiss urodził się w 1876 roku w Ustrzykach Dolnych w ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej. Miał dziesięcioro rodzeństwa, z których żadne nie dożyło wieku dorosłego. Imię Chaim, oznaczające „życie” ma charakter symboliczny. Rodzice nadali mu to imię, jako jedynemu dziecku, które przeżyło.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Historia starej fotografii – Wetlina – Stare Sioło

Podczas dzisiejszych obchodów swoje wystąpienia mieli między innymi: Piotr Babinetz, przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu, dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Anna Gutkowska, zastępca dyrektora Instytutu Pileckiego oraz w imieniu burmistrza Ustrzyk Dolnych Bartosza Romowicza Janina Sokołowska, sekretarz Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. Kolejnym punktem było uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz złożenie wieńców i wiązanek kwiatów.

Tablica powstała przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej, Instytutu Pileckiego i gminy Ustrzyki Dolne.

Autor: Kamil Mielnikiewicz