Ten, obecnie kościół parafialny to dawna, murowana cerkiew, która zbudowana została w miejsce drewnianej, XVIII wiecznej w 1909 r.

Do 1947 r. była to cerkiew pw. Św. Męczennicy Paraskewii. Od 1948 r. użytkowana jest jako parafialny kościół rzymskokatolicki. Sanktuarium Maryjne powołano do istnienia w 1999 r. z chwilą koronacji Cudownej Ikony Matki Bożej Pięknej Miłości.

W sanktuarium znajduje się oryginalny, łaskami słynący obraz wraz ołtarzem głównym, które pochodzącą z opuszczonej cerkwi w Łopience. Przed zniszczeniem uratował je w 1949 r. łaciński proboszcz parafii ks. Franciszek Stopa.

Bezcenna, osiemnastowieczna ikona Matki Bożej z dzieciątkiem, niegdyś nazywana Matką Boską Łopieńską lub Bojkowską Madonną. Ikona od dawna uważana była za cudowną.

Wokół kościoła wzniesiono stacje drogi krzyżowej.