W Ustrzykach Dolnych rozpoczął się już 15. semestr Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego. Inauguracja semestru letniego, a tym samym cyklu zajęć dla dzieci w wieku 7-12 lat rozpoczęła się od wykładu w Ustrzyckim Domu Kultury. Dzięki zajęciom najmłodsi mieszkańcy gminy mają możliwość pogłębienia swojej wiedzy z zakresu nauk ścisłych.

Pierwszy wykład zatytułowany „O luminescencji słów kilka” poprowadził Stanisław Łoboziak, biolog molekularny, z zamiłowania popularyzator nauki zafascynowany zjawiskiem bioluminescencji. Obecnie związany z Centrum Nauki Kopernik. Podczas zajęć uczestnicy zobaczyli jak wygląda zjawisko świecenia substancji zimnym światłem, któremu nie towarzyszy emisja ciepła. Wykonali przy tym szereg eksperymentów. Dzieci dowiedziały się również jakim sposobem można wyhodować bioluminescencyjne glony lub grzyby oraz przyjrzały się zwierzętom, które „świecą w ciemności”.

„Zestaw Naukowca” dla młodych studentów

Dodatkowo przed rozpoczęciem zajęć każdy uczestnik Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego otrzymał specjalną wyprawkę składającą się z indeksu, identyfikatora oraz „Zestawu Naukowca”. Dzięki któremu będzie mógł samodzielnie eksperymentować w domu, przy pomocy otrzymanej instrukcji i materiałów. Zestaw edukacyjny ma na celu rozbudzić ciekawość studentów, zwracając uwagę na samodzielność i samorozwój, który jest niezbędny w poszerzaniu ścieżki edukacyjnej każdego małego odkrywcy.

Zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego dzięki swojej formie od lat cieszą się zainteresowaniem i zaangażowaniem swoich studentów. Wykłady interaktywne i warsztaty, w których dzieci własnoręcznie tworzą, doświadczają i eksperymentują sprawiają, że nauka staje się prostsza i przyjemniejsza.

W semestrze letnim DUT w Ustrzykach Dolnych, dla każdego uczestnika zaplanowane zostały jeszcze 3 wykłady odbywające się w Ustrzyckim Domu Kultury oraz 4 warsztaty, prowadzone w małych grupach w budynku miejscowej Szkoły Podstawowej nr 1. W spotkaniach uczestniczy łącznie 60 osób.

Zajęcia, które potrwają do czerwca bieżącego roku organizowane są dzięki współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z Ustrzyckim Domem Kultury oraz Szkołą Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych.

Zdjęcie główne: Dziecięcy Uniwersytet Techniczny

Źródło: Gmina Ustrzyki Dolne